Misja – Wartości – Cele

Nasze Wartości

  • PASJA – kochamy to co robimy, wierzymy w zalety jakie daje gra w szachy oraz uwielbiamy pracować z dziećmi. To właśnie kontakt z dziećmi, uczenie oraz widok jak dziecko czerpie radość szachów jest tym co sprawia dla nas wielką satysfakcję i daje energię do pracy.
  • NAUKA/ROZWÓJ – postrzegamy szachy jako narzędzie, które pobudza rozwój intelektualny człowieka. Wiele badań naukowych potwierdzają fakt pozytywnego oddziaływania na rozwój umysłowy gry w szachy. Howard Gardner twórca koncepcji inteligencji wielorakiej w swoich badaniach stwierdził, że szachy wpływają na dwa z ośmiu rodzajów inteligencji, jest to inteligencja matematyczna i inteligencja przestrzenna.
  • DOSKONALENIE – całe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbywać bez rozwijania wiedzy i umiejętności instruktorów oraz trenerów szachowy. Doskonalenie kompetencji instruktorskich, jest gwarancją prowadzenia merytorycznych zajęć szachowych.
  • ZABAWA/RADOŚĆ – czym było by to wszystko gdyby nie czerpanie samej radości z przesuwania drewnianych żołnierzyków. Najważniejsze jest zawsze to, aby czerpać radość z tego co się robi.

 

Misja i cele

Nasza misja i cele wyłaniają się z głęboko zakorzenionych wartości, które wyznajemy.
Przede wszystkim pragniemy:

  • Zaspokoić zapotrzebowanie na zajęcia szachowe w szkołach i przedszkolach.
  • Wspierać rozwój intelektualny dzieci i ich zdolności.
  • Propagowanie szachów w Polsce a w szczególności w regionie Warmii i Mazur.
  • Organizowanie turniejów szachowych, symultan, wykładów szachowych i innych imprez towarzyszące szachom.
  • Zapewnienie opieki trenersko wychowawczej podczas zorganizowanych wyjazdów szachowych.
  • Organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych.