Dlaczego szachy?

szachy historia

Szachy swoje początki sięgają starożytnych Indii skąd przywędrowały do Europy na przełomie XVIII i IX wieku n.e - poprzez Hiszpanię i Sycylię. Na początku gra nazywała się czaturanga a następnie szatrandż i nie była wiernym odbiciem dzisiejszych szachów. Gra planszowa różniła się w tamtym czasie, inne były reguły i zasady gry. Niektóre figury były podobne w obu grach, lecz miały inną funkcję i wartość. Około X wieku gra była dobrze znana w Europie i była popularna na dworach królewskich oraz wśród duchowieństwa i rycerstwa. W XV wieku gra w szachy przeszła duża przemianę, wprowadzono między innymi gońca, zwiększono zasięg działania hetmana. Zmieniono również parę zasad aby granie było bardziej atrakcyjne np.: przemiana piona na ostatniej linii w dowolną figurę. Dokonano ostatecznie również innej zmiany, zmieniono nazwę gry… z szatrandż na szachy! Po ustaleniu ostatecznych zmian zasad gry, które funkcjonują do dziś, wybuchło gwałtowne zainteresowanie grą królewską. Zainteresowanie grą było tak duże, że zaczęto grać w kawiarniach na pieniądze. Najlepsi potrafili się z tego utrzymać. Zaczęto nawet pisać pierwsze podręczniki szachowe, propagujące jeszcze bardziej grę w szachy.

Przez lata gra w szachy zdobywała tysiące swoich sympatyków. Co takiego w sobie mają szachy? Szachy to nie tylko prosta gra planszowa, ale jest to gra strategiczna, która zawiera w sobie wiele walorów edukacyjnych. Nie bez powodu grali w nią średniowieczni władcy i królowie! Howard Gardner twórca inteligencji wielorakiej stwierdził, że gra w szachy rozwija dwa z sześciu rodzajów inteligencji: inteligencja matematyczna i przestrzenna.Badania naukowe uniwersytetów, które przeprowadziły badania wśród dzieci w wieku szkolnym, podkreślają wyraźnie, że w klasach gdzie wprowadzono zajęcia szachowe poprawiły się następujące umiejętności:
+ zdolność logicznego myślenia
+ zwiększenie wyobraźni przestrzennej
+ umiejętności dedukcyjne
+ podniosła się ocena z przedmiotów ścisłych w górę
+ większa zdolność zapamiętywania i łączenia faktów

Obecnie szachy przeżywają niewyobrażalną popularność ze względu na korzyści jakie dają. Mają tego świadomość rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół/przedszkoli, politycy. Nawet władze Unii Europejskiej oraz obecna Minister Edukacji wyraziła pozytywną opinie o szachach:

 „szachy są gra dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...)” - Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia szachów do szkół.
"Gra w gry planszowe, w tym szachy, to nie tylko doskonały sposób na spędzenie czasu, ale tez nauka. Wyrabiają koncentracje, wytrwałość, cierpliwość, rozwijają pamieć, intuicje i zmysły twórcze. Przede wszystkim wzmacniają kompetencje matematyczne" - Joanna Kluzik-Rostkowska