Warto czytać


Badania naukowe i artykuły dotyczące szachów

„Chess as a cognitive training ground” – Robert Tinchero, artykuł dotyczy badań przeprowadzonych nad szachami w szkołach podstawowych w okresie 2005-2011.
W przedstawiony artykule rozważa się czy szachy poprawiają kognitywne zdolności dzieci oraz czy mają wpływ na inteligencję. Głównym wnioskiem artykułu jest to, że szachy rozwijają zdolności poznawcze.

„Chess and Cognitive Capacities”” – prof. Blanco Uvencio, prezentacja profesora w Turynie dotyczyła, dlaczego szachy powinny być postrzegane jako narzędziem edukacyjne
w szkołach. Szachy według prof. Blanco rozwijają u uczniów dwie umiejętności: umiejętności matematyczne oraz umiejętności werbalne. Według Blanco dzięki wprowadzeniu szachów do szkół, można rozwinąć u uczniów samodzielne myślenie.

„Does Playing Chess Improve Math Learning?”” – prof. Robert Boruch, profesor w swojej pracy rozważa czy szachy wpływają na poprawę umiejętności matematycznych. Badania były przeprowadzone w szkołach podstawowych. Przed wprowadzeniem zajęć szachowych
w szkole, przeprowadzono test umiejętności matematycznych a następnie przeprowadzono 30h lekcji szachów. Uczestnicy zajęć szachowych poprawili swoje wyniki w testach o 17,3%. Natomiast uczniowie, którzy uczestniczyli w innych formach zajęć wspierających nauczanie poprawili się o 4,6%.

„Knight’s move thinking? Mild cognitive impairment in a chess player”” – artykuł przedstawia przypadek 73 letniego, emerytowanego wykładowcę akademickiego, który zgłosił zanik zdolności gry w szachy, który miał trwać od dwóch lat. Pomimo tego, że mężczyzna chorował na Alzhaimera i choroba postępowała, potrafił dłużej zachować zdolność zapamiętywania od przeciętnie osoby, która ta przypadłość dotyczyła.

„Mind Games May Trump Alzheimer’s Study Cities Effects of Bridge, Chess”” – artykuł The Washington Post o tym, że granie w szachy może zmniejszyć ryzyko rozwoju Alzheimera.